ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ !

23 Απριλίου 2011

ΤΟ ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΤΟ ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 


Το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, αφότου εξέπνευσε ο Κύριος επί του σταυρού, έπρεπε να ταφεί και μάλιστα βιαστικά, διότι όπως μας πληροφορεί ο ιερός Ευαγγελιστής οι Ιουδαίοι «ίνα μη μείνη επί του σταυρού τα σώματα εν τω σαββάτω, επεί παρασκευή ην· ην γαρ μεγάλη η ημέρα εκείνου του σαββάτου· ηρώτησαν τον Πιλάτον ίνα κατεαγώσιν αυτών τα σκέλη, και αρθώσιν» (Ιωάν.19: 31). Οι στρατιώτες με χονδρές σιδερένιες βέργες τσάκισαν τα κόκαλα των δύο συσταυρωμένων ληστών, για να επιταχύνουν το θάνατό τους, διότι ακόμη δεν είχαν εκπνεύσει.
«επί δε τον Ιησούν ελθόντες ως είδον αυτόν ήδη τεθνηκότα, ου κατέαξαν αυτού τα σκέλη, αλλ' εις των στρατιωτών λόγχη αυτού την πλευράν ένυξε, και ευθέως εξήλθεν αίμα και ύδωρ» (Ιωάν.19:33). Αυτό σημαίνει ότι ο θάνατος του Κυρίου υπήρξε πραγματικός.
Κοντά στο σταυρό του Κυρίου είχαν απομείνει μόνο η Θεοτόκος και οι μαθήτριές Του, οι οποίες συνέπασχαν με Αυτόν, έκλαιγαν και πενθούσαν το άδικο πάθος και το θάνατό Του. Αντίθετα οι ένδεκα μαθητές είχαν κρυφτεί για το φόβο των Ιουδαίων (Ιωάν.20:19). Όμως ήταν αδύνατο σ’ αυτές να αναλάβουν το δύσκολο έργο της αποκαθηλώσεως και της ταφής του Χριστού. Το πιο ανυπέρβλητο εμπόδιο ήταν η αίτηση στον Πιλάτο να τους δοθεί η άδεια της ταφής. 

Το έργο αυτό ανάλαβαν οι ευσεβείς άρχοντες Ιωσήφ και Νικόδημος. «ελθών Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας, ευσχήμων βουλευτής, ος και αυτός ην προσδεχόμενος την βασιλείαν του Θεού, τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτον και ητήσατο το σώμα του Ιησού. ο δε Πιλάτος εθαύμασεν ει ήδη τέθνηκε, και προσκαλεσάμενος τον κεντυρίωνα επηρώτησεν αυτόν ει πάλαι απέθανε· και γνούς από του κεντυρίωνος εδωρήσατο το σώμα τω Ιωσήφ. και αγοράσας σινδόνα και καθελών αυτόν ενείλησε τη σινδόνι και κατέθηκεν αυτόν εν μνημείω ο ην λελατομημένον εκ πέτρας, και προσεκύλισε λίθον επί την θύραν του μνημείου» (Μαρκ.15: 43-46).

Τότε μαζεύτηκαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι στον Πιλάτο και τον παρακάλεσαν να ασφαλίσει τον τάφο του Χριστού μέχρι την Τρίτη ημέρα, διότι, όπως έλεγαν, «έχουμε υποψία μήπως οι μαθητές του κλέψουν την νύχτα το σώμα του Ιησού και κηρύξουν κατόπιν στο λαό ότι αναστήθηκε, όπως προείπε ο πλάνος εκείνος, όταν ακόμα ζούσε. Και τότε η πλάνη αυτή θα είναι χειρότερη από την πρώτη». 
Ο Πιλάτος, αφού τους άκουσε, έδωσε την άδεια και πήγαν και ασφράγισαν τον τάφο. Για ασφάλεια, τοποθέτησαν και μια φρουρά από στρατιώτες και αποχώρησαν. 

Κοντάκιον
«Την άβυσσον ο κλείσας, νεκρός οράται, και σμύρνη και σινδόνι ενειλημμένος, εν μνημείω κατατίθεται, ως θνητός ο αθάνατος. Γυναίκες δε αυτόν ήλθον μυρίσαι, κλαίουσαι πικρώς και εκβοώσαι. Τούτο Σάββατόν εστι το υπερευλογημένον, εν ω, Χριστός αφυπνώσας, αναστήσεται τριήμερος». 

«Αυτός που περιόρισε την απέραντη θάλασσα, παρουσιάζεται τώρα νεκρός. Αυτός ο Αθάνατος αφού τυλίχθηκε με σεντόνι κι αλείφθηκε με μύρα, τοποθετήθηκε σε μνήμα σαν θνητός. Και κάποιες γυναίκες ήλθαν να τον αλείψουν με αρώματα, κλαίγοντας πικρά και φωνάζοντας: Αυτό το Σάββατο είναι το ευλογημένο, γιατί σ’ αυτό ο Χριστός αφού κοιμήθηκε σα νεκρός, σε τρεις ημέρες θα αναστηθεί». 

Ο Οίκος
«Ο συνέχων τα πάντα επί σταυρού ανυψώθη, και θρηνεί πάσα η Κτίσις, τούτον βλέπουσα κρεμάμενον γυμνόν επί του ξύλου, ο ήλιος τας ακτίνας απέκρυψε, και το φέγγος οι αστέρες απεβάλλοντο, η γη δε συν πολλώ τω φόβω συνεκλονείτο, η θάλασσα έφυγε, και αι πέτραι διερρήγνυντο, μνημεία δε πολλά ηνεώχθησαν, και σώματα ηγέρθησαν αγίων Ανδρών. Άδης κάτω στενάζει, και Ιουδαίοι σκέπτονται συκοφαντήσαι Χριστού την Ανάστασιν, τα δε Γύναια κράζουσι. Τούτο Σάββατόν εστι το υπερευλογημένον, εν ω Χριστός αφυπνώσας, αναστήσεται τριήμερος». 
«Αυτός που συγκρατεί τα σύμπαντα υψώθηκε πάνω στο Σταυρό, και όλη η κτίση θρηνεί καθώς τον βλέπει να κρέμεται γυμνός πάνω στο ξύλο. Ο ήλιος έκρυψε τις ακτίνες του, και τα άστρα έχασαν το φως τους. Η γη σείστηκε γεμάτη φόβο, η θάλασσα αποσύρθηκε και οι πέτρες έσπαζαν. Πολλοί τάφοι άνοιξαν και αναστήθηκαν σώματα αγίων ανδρών. Ο άδης κάτω (στο βασίλειό του) στενάζει και οι Ιουδαίοι σκέπτονται να διαδώσουν συκοφαντίες ότι είναι ψέμα η ανάσταση του Χριστού, οι γυναίκες δε επιμένουν να φωνάζουν: Αυτό το Σάββατο είναι το ευλογημένο, γιατί σ’ αυτό ο Χριστός αφού κοιμήθηκε σα νεκρός σε τρεις μέρες θα αναστηθεί». Σημείωση δική μου:
Καλή Ανάσταση σε ολους με Αγάπη !

3 Απριλίου 2011

Πόσα κυβικά ειναι το ...μηχάνημα ;


Απορίες : 
1/ Στην προκειμένη περίπτωση και στην ερώτηση πόσα κυβικά ειναι το μηχάνημα,  αναφέρεστε στο ιππεύον ή το ιππευόμενον;

2/ Μήπως αγοράζοντας το ενα , σου παρέχεται δωρεάν το αλλο;

3/ Οταν οι τεχνικοί μιλάνε για ατίθασα αλογα, τι ακριβώς εννοούν και που κρύβονται αυτά ;

4/ Ποιός φιλόλογος θα μας εξηγήσει τη διαφορά ανάμεσα στον επιβάτη και τον επιβήτορα ;

5/ Διαθέτοντας Harley Davinson μήπως τα "λοιπά μεγέθη" -εννοώ σεξουαλικά και πνευματικά-ειναι δευτερευούσης σημασίας και αν αυτό το γνωρίζουν ο κος Ασκητής ως  κορυφαίος σεξολόγος και ο κος Μπαμπινιώτης ως πνευματικός ογκόλιθος;

6/  Μήπως το ενα μέρος της σύνθεσης της φωτογραφίας... εχει διπλό ρόλο; Αλλες φορές ως ιππεύον και αλλες ως ιππευόμενον;

7/ Αυτές οι ομορφες γυναίκες-οι συγκεκριμένες- εκτός απο "ιππασία", τι αλλο ξέρουν να κάνουν; Για παράδειγμα ξέρουν να κάνουν γεμιστά, φασολάκια ή παστίτσιο ; ή εστω να σιδερώσουν ενα πουκάμισο;

8/ Οι φεμινίστριες τι λένε γι΄αυτό και για ολες αυτές τις διαφημίσεις , οπου σε κάθε υπηρεσία ή αγαθό που διατίθεται...διατίθεται ή εκτίθεται και μια νέα και ομορφη γυναίκα ημίγυμνη ή γυμνή ;

Πολύ θα ηθελα να ακούσω την αποψή τους !..

Γιατί, ως λάτρης του ωραίου φύλου , δεν θέλω να πιστέψω οτι το ποσοστό των γυναικών, που διατίθενται ως "αγοραία υπηρεσία" στη διάθεση ημών των ανδρών, γίνεται κάθε μέρα ολο και πιο μεγάλο....
Θα ηθελα-ευχή εκφράζω- να ήμουν ο εν δυνάμει θηρευτής και κατακτητής τους -με οση ομορφιά συνεπάγεται αυτό και οχι ο υποψήφιος αγοραστής τους , με οση χυδαιότητα και ευτέλεια κρύβει η κίνηση αυτή ! ( Αποδεκτή ομως απο κάποιες γυναίκες , για να μην πω και επιδιωκόμενη ! )
Εάν,  λοιπόν, πολλές γυναίκες αισθάνονται "αγοραία ηδονικά αντικείμενα", τότε -λυπάμαι πολύ-εγώ και πολλοί ακόμη ρομαντικοί σαν εμένα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα !
Απολύτως ! ! !

Ι.Β.Ντινόπουλος