ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ !

11 Ιανουαρίου 2011

Τσίπιανα Ηλείας- Ιδιωτικόν συμφωνητικόν του 1944 !


Μισθωτήριον Αγρού

Εν Τσιπιάνοις Σήμερον την 1ην Οκτωβρίου του 1944 οι κάτωθι υπογεγραμένοι αφ ενός μέν ο Ιωάννης Γ. Βασιλόπουλος και αφ ετέρου ο Βασίλειος Βασιλόπουλος, αμφότεροι κάτοικοι Τσιπιάνων, συμφωνούμεν τα εξής: Ο Ιωάννης Βασιλόπουλος παραδείδη εις τον Βασίλειον Βασιλόπουλον τον αγρόν του, εν τη θέση Παλιοκαρυές , πρός καλιέργειαν, ο δε Βασίλειος ωφείλει να παραδώση εις τον Ιωάννην εις την ησοδείαν του ετους 1945 οκάδας σίτου (80) ογδοήκοντα ως ενήκιον.
Το παρόν συνετάγη εις διπλούν και ελαβε εκαστος ανα εν.

Οι μάρτυρες                                                 Οι συμβαλόμενοι 
Ν.Μασούρας                                                Ι. Βασιλόπουλος
Ν.Παπανικολάου

Απο το προσωπικό μου αρχείο
Διατήρησα την ορθογραφία του κειμένου

Ι.Β.Ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: