ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ !

18 Δεκεμβρίου 2012

Χριστούγεννα !

Μέλαινα σινδών απλούται εις το πρόσωπον της σφαίρας,
κρότος είς, φωνή καμμία δεν κραδαίνει τους αέρας,
δεν ταράττεται σκιά.
Και το σύμπαν σιωπαίνει, ως προσμένον ίνα μάθη
τί μυστήριον τελείται εις τα σκότη , εις τα βάθη
και προσμένον δειλιά !

Κι η ψυχή του κόσμου πάσα παρεδόθη εις τον Μορφέα
ον κατάδουλος κηρύττει της εσπέρας βασιλέα,
έγκλειστος εν τη ειρκτή.
Μόνον δε χορός ποιμένων τρισευθύμως αγραυλούντων
άγρυπνος φυλάττει ποίμνας των προβάτων των υπνούντων
εν τη αχανεί νυκτί.

Πλήν το νέον τούτο άστρον πως εφάνη; που δ΄υπάγει;
τίνα δε ζητούσιν ούτοι οι αστεροσκόποι μάγοι,
η Περσίδος στρατιά;
Του Ηρώδου δε τί τάχα να σημαίνη η μανία;
Και διατί να σφάζει τόσα, ως νιφάδ΄αγνά παιδιά;
Διατί φρενιτιά;

Ω μυστήριον αιώνων !!! Ω απόκρυφον σπουδαίον
και αγγέλοις και ανθρώποις, προαιώνιον και νέον,
τώρα σε κατανοώ !!!
Αγγελος διότι τώρα Γαβριήλ ο κορυφαίος
τα γενέθλια κηρύττει Τού των πάντων Βασιλέως,
και εκ χαράς ενθουσιώ !

Μάγοι και ποιμένες , λέγει, μη θαμβείσθ΄,ενθουσιάτε
Ο Χριστός διότι βρέφος εν τη Βηθλεέμ γεννάται
Ο του κόσμου λυτρωτής.
"Αγετε, διότι τίκτει τον Χριστόν, εκεί παρθένος
Οστις τόκος των συνήθων κ΄επιγείων τόκων ξένος,
ειναι θείας γεννετής !"

Συνάμα δ΄εξαίφνης δόξα περιέστραψεν μεγάλη
και αγγέλων επεφάνη ουρανόθεν στρατι΄αλλη
εν λευκή περιβολή.
Μέλπουσα ευθέως πάσα γλυκυφθόγγων αρμονία
"Δόξα εν υψίστοις δόξα, κ΄εν ανθρώποις ευδοκία
και αγάπησις πολλή "

Και οι μάγοι πορευθέντες εύρον εσπαργανωμένον
βρέφος κείμενον εν φάτνη, μήπω γεγαλακτισμένον
άμοιρον δε στολισμών.
Και εκ ψυχής ενθουσιώντες τω προσφέρωσιν τα δώρα,
Λίβανον, χρυσόν και σμύρνα, δείγματα σεβασμοφόρα
και λατρείας τον δασμόν.
 
Χαίρετε, λοιπόν, αθρώοι, ω λαοί της υφηλίου
Χαίρετε, Χριστός γεννάται ένδον σταύλου τρισαθλίου
ενδον φάτνης πενιχράς.
Χαίρετε, κ΄εις τον Σωτήρα φέρετ΄αλλο νέον δώρον
ολοκλήρου της αγάπης και υποταγής τον φόρον
εκ καρδίας καθαράς.

Εν Πειραιεί τη 25/12/1890
Μαρία Κεντούρη

Απο την "εφημερίδα των παίδων " του 1890
και τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών

Ι.B.N.

 

10 Δεκεμβρίου 2012

Το γράμμα "Ν" και η κατάργησή του !...


Γράφει ο Σπύρος Μάρκου, Διευθυντής 3ου Δημ. Σχολείου Λαρίσης

Ν=Νους-Νόμος
Κάθε γράμμα του Ελληνικού Αλφαβήτου εκπέμπει ήχο και εικόνα.
Κάθε λέξη τέθηκε από τους "Ονοματοθέτες", νομοθέτες θα τους λέγαμε σήμερα, με ακρίβεια και όχι τυχαία και έχει άμεση σχέση Αιτίας και Αιτιατού, μεταξύ Σημαίνοντος και Σημαινομένου.
Εάν πάμε δε στις Επιστήμες, τα παραδείγματα είναι ατελείωτα και άκρως διαφωτιστικά, αλλά και διδακτικά για τις επόμενες γενεές.
Το "Ν" συντονίζει τον εγκέφαλο.


Σχετικά πρόσφατα (1996) στο Ιατρικό Περιοδικό MEDIZIN-JURNAL στην Γερμανία, δημοσιεύτηκε μία επιστημονική εργασία, σύμφωνα με την οποίαν:
"Η εκφορά του γράμματος "Ν" μεταφέρει οξυγόνο στον εγκέφαλο και ότι δεν ήταν τυχαίο το γεγονός της τοποθέτησης του "Ν" στο μέσον ακριβώς του Αλφαβήτου - στο πρώτο Ελληνικό Αλφάβητο με τα 27 γράμματα ". (Εκτός αυτού στο Χάρβαρτ, από ιατρικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι η απαγγελία των Ομηρικών Επών στο πρωτότυπο, εκτός των άλλων, κάνει καλό στην καρδιά, ως αναπνευστική άσκηση...).


Και δικαιούμαι να ερωτήσω: Γιατί εμείς γίναμε διώκτες του "Ν";
Γιατί θέλομε να φτωχύνομε τον εγκέφαλο των επομένων γενεών στην χώρα μας;
Ως μάχιμος Εκπαιδευτικός και συγγραφέας επιστημονικού συγγράμματος (ΔΥΣΛΕΞΙΑ, Αθήνα 1994, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 6η Έκδοση σήμερα), νομιμοποιούμαι να ερωτήσω, αλλά και να προτείνω στο τέλος:
Η Ελληνική Γλώσσα έχει πάρει πλέον μία μορφή τέτοια που δεν έχει ανάγκη από άλλες ακρότητες.
Όμως αναρωτιέμαι: Είναι τυχαίο άραγε που καταργήσαμε το γράμμα "Ν" στο τέλος των λέξεων και τα σχολικά μας βιβλία γράφουν το "εμβαδό " (!), αντί το εμβαδόν !!
(Στα σχολικά βοηθήματα όμως διαβάζομε " το εμβαδόΝ ", δηλ. εκεί διατηρείται το Ν, ενώ το επίσημο Κράτος στα βιβλία (ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) το έχουν καταργήσει !!
Για ποιον λόγο αυτή η ακρότητα: Για ποιον λόγο επίσημα διδάσκομε στα σχολεία μας κανόνες που κατασκευάστηκαν αυθαίρετα, π.χ. χθες συνάντησα το Δήμαρχο (το φίλο, το Σύμβουλο κλπ. κλπ...).
Το γράμμα Ν είναι οργανικό και όταν το κόβομε πονάει. Είναι σαν να κόβομε το δακτυλάκι μας....


Εάν κάποιος αντιτείνει ότι αυτό είναι μία ασήμαντη λεπτομέρεια, θα πρέπει να του πούμε ότι "η λεπτομέρεια κρατάει τον Παρθενώνα"!
Να θυμίσω όμως εδώ και το ωραίο, ειρωνικό κείμενο του Οδ. Ελύτη τότε : "ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ" όπου καταλήγει : "Κανένας Ηρώδης δεν θα τολμούσε να διατάξει τέτοια γενοκτονία, όπως αυτή του τελικού -Ν-, εκτός κι αν του' λειπε η οπτική του ήχου..."
Ο Γ. Ρίτσος έγραψε επίσης: "Και οι λέξεις φλέβες είναι. Μέσα τους αίμα κυλάει...".
Δυστυχώς, όμως, διαπιστώνομε σήμερα ότι μετά το Νι, έρχεται και η σειρά του τελικού Σίγμα (Σ).
Κάποιοι δημοσιογράφοι στα κανάλια λένε κιόλας: "η μέθοδο", η "οδό", "η πλήρη! ένταξη (!) κ.τ.ο.


Καλλιεργούν έτσι αυθαίρετα ένα αρνητικό γλωσσικό πρότυπο στους νέους μας με την τεράστια δύναμη των ΜΜΕ και το σχολείο ανήμπορο να αντιδράσει, αλλά και την κοινωνία παθητικά να δέχεται ως περίπου μοιραία την εξέλιξη αυτή.
Μετά από όλα αυτά διατυπώνω την εξής άποψη και καταθέτω στο Συνέδριό σας την δική μου "Θεωρία" για το εν λόγω ζήτημα: Διεθνώς μελετάται η μοναδική μουσικότητα της Ελληνικής Γλώσσας και ο αντίκτυπός της στην πνευματική διαύγεια του ανθρώπου.
Το γράμμα "N" διεγείρει τον εγκέφαλο θετικά και ενεργοποιεί τον άνθρωπο να σκέφτεται σωστά.
Το τελικό Σίγμα ηρεμεί τον άνθρωπο. Αυτό το δέχεται και η σύγχρονη Ψυχιατρική.


Οι Αρχαίοι Έλληνες τα εγνώριζαν όλα αυτά και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μόνον εμείς οι Έλληνες λέμε "Τα είπα με το Νι και με το Σίγμα" και δεν λέμε με άλλα γράμματα, (παρ΄όλο που έχομε στις καταλήξεις των λέξεων και άλλα γράμματα), διότι το Νι ενεργοποιεί το μυαλό μας να σκεφθούμε σωστά και το Σίγμα ηρεμεί την ψυχή μας, αφού μιλήσουμε δημόσια ή ιδιωτικά.


Η Γλώσσα ενσαρκώνει την Σκέψη και η Σκέψη ουσιώνεται σε Γλώσσα. Είναι ένα νόμισμα με τις δύο όψεις του.
Δεν μπορεί να υπάρχει η μία πλευρά, χωρίς την άλλη.
Δεν μπορούσε να υπάρξει Ελληνική Σκέψη χωρίς την Ελληνική Γλώσσα.
Είναι γεγονός ότι η ποιότητα και ποσότητα "καταγραφών" στην Σκέψη προσδιορίζει και το νοητικό επίπεδο κάθε λαού.
Επομένως και το νοητικό επίπεδο καθορίζει και την ικανότητα της δημιουργίας Πολιτισμού.


Το Ελληνικόν Αλφάβητον, στην πορεία των χιλιάδων ετών του ήταν αρχικά :
Ιδεογραφικό, στη συνέχεια επινοήθηκε το Εικονογραφικό, έπειτα φθάσαμε στο Γραμμογραφικό, κατόπιν στο Συλλαβογραφικό (Γραμμική Α και Β) και τέλος καθιερώθηκε το ισχύον σήμερα Φθογγογραφικό, που είναι αξεπέραστο και στο οποίο οφείλεται η δημιουργία της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού Οικουμενικού Πολιτισμού.


Έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε, ως κόρη οφθαλμού, την Ελληνική Γλώσσα και να αντισταθούμε στην κακοποίησή της.Πηγή: http://synodoiporia.blogspot.gr/2012/12/blog-post_6766.html

http://ethniki-paideia.blogspot.gr/2012/12/blog-post_6.html