ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ !

6 Μαρτίου 2018

Θεόδωρος Ντίνος !-Ο Γενάρχης των Ντιναίων της ορεινής Ηλείας


Πιστοποιητικόν ότι:
Ο φέρων το παρόν Θεόδωρος Ντίνος εκ του χωρίου Τσίπιανα του Δήμου Λαμπείας της Διοικήσεως Ηλείας, απ΄αρχής του ιερού ημών αγώνος μέχρις τέλους υπηρέτησεν στρατιωτικώς εις τας διαφόρους μάχας, Πουσίου, Πατρών και εις όλας τας εν τη Ηλεία ανεξαιρέτως και διακριθείς ως άριστος στρατιώτης, τίμιος και ευπειθής εις τας διαταγάς των αξιωματικών του. Κατ΄αιτησίν του όθεν του δίδεται το παρόν δια να του χρησιμεύση όθεν ανήκει.
Εν Γαστούνη τη 17 Δεκεμβρίου 1841
Υπογραφή
Επικυρούται η γνησιότης της ανωτέρω υπογραφής του συνταγματάρχου Χρ. Σισίνη
Εν Γαστούνη τη 20 Δεκεμβρίου 1841
Ο Δήμαρχος Ηλιδος
Αντ΄αυτού

Σημείωση δική μου:
Το αντίγραφο είναι από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους,
και ο δικριθείς πολεμιστής του "ιερού ημών αγώνος" είναι ο παππούς του παππού μου.
Αφιερωμένο στον αγαπητό μου ξάδερφο Γιάννη , στη Ελευσίνα !
Ι.Β.Ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: