ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ !

18 Απριλίου 2009

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! ! !
...Και διαγενομένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η Σαλώμη ηγόρασαν αρώματα ινα ελθούσαι αλείψωσιν Αυτόν, και λίαν πρωί της μιάς Σαββάτων ερχονται επι το μνημείον, ανατείλαντος του ηλίου. Και ελεγον προς εαυτάς : τίς αποκυλίσει ημίν τον λίθον εκ της θύρας του μνημείου; και αναβλέψασαι θεωρούσιν οτι αποκεκύλισται ο λίθος, ην γάρ μέγας σφόδρα ! Και εισελθούσαι εις το μνημείον ειδον νεανίσκον καθήμενον εν τοις δεξιοίς , περιβεβλημένον στολήν λευκήν και εξεθαμβήθησαν. Ο δε λέγει αυταίς : μή εκθαμβείσθε, Ιησούν ζητείτε τον Ναζορηνόν τον εσταυρωμένον; ηγέρθη, ουκ εστιν ωδε. Ιδε ο τόπος οπου εθηκαν Αυτόν. Αλλ' υπάγετε είπατε τοις μαθηταίς Αυτού και τω Πέτρω οτι προάγει υμάς εις την Γαλιλαίαν, εκεί Αυτόν οψεσθε, καθώς ειπεν υμίν. Και εξελθούσαι εφυγον απο του μνημείου, ειχεν δε αυτάς τρόμος και εκστασις, και ουδενί ουδέν ειπον, εφοβούντο γάρ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: